Chúng tôi hiểu rằng mỗi một sự kiện có thể là một chương trình giới thiệu về sản phẩm của bạn, hoặc cửa hàng, hoặc dịch vụ, hoặc sự kiện kỷ niệm hay quảng bá hình ảnh và không chỉ đơn thuần là có những khách mời, mà hầu hết là còn có các phương tiện truyền thông trong nước và quốc tế tham dự. Việc bảo mật không chỉ cần có liền mạch, hiệu quả và chuyên nghiệp, mà còn đại diện của thương hiệu của bạn. Với danh tiếng và các VIP tham dự diễn ra phổ biến tại các sự kiện, chúng tôi làm việc với bạn và lên kế hoạch chi tiết để đảm bảo sự thành công của sự kiện và phát huy tối đa việc quảng cáo hình ảnh và thương hiệu của bạn.

I. CÁC LOẠI HÌNH SỰ KIỆN THƯỜNG SỬ DỤNG BẢO VỆ:

Dịch vụ bảo vệ sự kiện lễ khai trương, Dịch vụ bảo vệ sự kiện chương trình ca nhạc, Dịch vụ bảo vệ sự kiện buổi họp báo, Dịch vụ bảo vệ sự kiện tổ chức hội trợ, Dịch vụ bảo vệ sự kiện tiệc ngoài trời, Dịch vụ bảo vệ sự kiện chương trình triển lãm, Dịch vụ bảo vệ sự kiện lễ hội, Dịch vụ bảo vệ sự kiện chương trình thể theo, Dịch vụ bảo vệ sự kiện tổ chức thời trang, Dịch vụ bảo vệ sự kiện tranh chấp dân sự.

Tính chất của dịch vụ này không bao gồm bảo vệ tài sản, đặc điểm loại hình này mang tính chất duy trì an ninh trật tự là chính và các trường hợp khác như: chống gây rối, tấn công ca sĩ, diễn viên, chính khách, phá hoại tài sản.v.v. Lực lược bảo vệ đảm bảo an ninh trong phạm vi khu vực được thống nhất phương án bảo vệ từ trước với khách hàng.

II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO VIỆC BẢO VỆ AN NINH

– Kiểm tra kiến trúc lên mô hình nơi tổ chức sự kiện để xây dựng bố trí vị trí chốt, tuần tra hợp lý.

– Kiểm tra độ an toàn của hệ thống điện, phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn cho mọi người.

– Kiểm tra chất lượng hệ thống Camera.

– Kiểm tra các khu vực xung quanh đánh dấu xác định các vị trí khả nghi nguy hiểm, đưa da các biện pháp đề phòng.

NHIỆM VỤ KHI BẢO VỆ SỰ KIỆN

Bảo vệ an toàn cho những người quan trọng trong sự kiện như: Ca sĩ, Chính trị gia, Doanh nhân, khách mời …. Tài sản của ban tổ chức.

Đảm bảo an toàn cho nơi tổ chức về cháy nổ, hỏa hoạn và các trường hợp ngoài ý muốn xảy ra.

Phát hiện xử lý mọi hành vi nhằm phá hoại làm ảnh hưởng đến mọi người, sự kiện.

Đảm bảo Sự Kiện diễn ra, kết thúc thuận lợi nhất.